Slutbrugeraftale

VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OMHYGGELIGT. DET ER MEGET VIGTIGT, AT DU KONTROLLER, AT DU KØBER FoneLab-SOFTWARE, OG AT DU ER REGISTRERET SOM SLUTBRUGER I FORMÅLET MED DENNE FoneLab-SLUTBRUGERLICENSAFTALE. HVIS DU IKKE ER REGISTRERET SOM SLUTBRUGER, HAR DU INGEN LICENS TIL AT BRUGE SOFTWAREN, OG DEN BEGRÆNSEDE GARANTI I DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE GÆLDER IKKE.

Ved at downloade software fra FoneLab fra denne side accepterer du følgende vilkår og betingelser. Hvis du ikke er enig i sådanne vilkår og betingelser, skal du ikke downloade softwaren. Vilkårene i en slutbrugerlicensaftale, der ledsager en bestemt softwarefil ved installation eller download af softwaren, skal afløse de vilkår, der er angivet nedenfor. Dette er en juridisk aftale mellem dig, slutbrugeren, og FoneLab Studio, udvikleren af ​​programmet ("FoneLab"), vedrørende din brug af FoneLab-produkter ("Software").

SOFTWARE PRODUKTLISENS

SOFTWAREPRODUKTET fra FoneLab er beskyttet af love om ophavsret og internationale copyright-traktater samt andre love og traktater om intellektuel ejendom. SOFTWAREPRODUKTET er licenseret, sælges ikke.

1. LICENSGIVELSE.

Denne EULA giver dig følgende rettigheder med hensyn til SOFTWAREPRODUKTET:

FoneLab giver dig en individuel, personlig, ikke-eksklusiv licens til at installere og aktivere softwaren på kun én computer til din personlige og ikke-kommercielle brug. Du må ikke gøre softwaren tilgængelig på et netværk eller på nogen måde levere softwaren til flere brugere, medmindre du først har købt mindst en MULTI-USER-licens fra FoneLab.

2. COPYRIGHT

Alle titler og ophavsrettigheder til og til SOFTWAREPRODUKTET (herunder men ikke begrænset til billeder, fotografier, animationer, video, lyd, musik og tekst, der er inkorporeret i SOFTWAREPRODUKTET), det medfølgende trykte materiale og eventuelle kopier af SOFTWAREPRODUKTET er ejet af FoneLab eller dets leverandører. SOFTWAREPRODUKTET er beskyttet af copyright-love og internationale traktatbestemmelser. Derfor skal du behandle SOFTWAREPRODUKTET som ethvert andet ophavsretligt beskyttet materiale.

3. BEGRÆNSNINGER

- FoneLab respekterer kunstneres og filmselskabers rettigheder, og korrekt brug af SOFTWAREN krænker ikke disse rettigheder. Du kan ikke kopiere DVD'er for at sælge eller forære kopier væk eller til noget kommercielt formål.

- FoneLab fraråder ethvert forsøg på at kopiere lejede dvd'er. Det er ulovligt at lave en kopi af en DVD til de fleste andre formål end dit eget personlige brug. FoneLab respekterer kunstneres og filmselskabers rettigheder og beder dig om at gøre det samme.

- Ved hjælp af SOFTWAREN oprettes sikkerhedskopier af dvd'er. Kopien er en arkiv backupkopi af en dvd, der er skabt udelukkende til privat og personlig brug af ejeren af ​​dvd'en, hvorfra den blev lavet. Forbundsretlige ophavsretlige bestemmelser forbyder uautoriseret reproduktion, distribution eller udstilling af ophavsretligt beskyttede materialer, hvis nogen findes i arkiveringskopien. Videresalg, reproduktion, distribution eller kommerciel udnyttelse af arkiveringskopien er strengt forbudt. Vi beder Dem om at respektere rettighedshaverne.

4. BESKRIVELSE AF ANDRE RETTIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER.

- Begrænsninger på Reverse Engineering, Dekompilering og Demontering.

Du må ikke omvendt konstruere, dekompilere eller demontere objektkodedele i SOFTWAREPRODUKTET, undtagen og kun i den udstrækning, at sådan aktivitet udtrykkeligt er tilladt i henhold til gældende lovgivning, uanset denne begrænsning.

- COVER CD.

Reproduktion og distribution af FoneLab-software (kun evalueringskopi) på forskellige cover-cd'er udgivet af tilknyttede magasiner er tilladt. En kopi af magasinet med CD skal dog sendes til FoneLab Studio.

- TERM

Denne licens er gældende indtil opsigelsen. Du kan opsige det til enhver tid ved at ødelægge softwaren sammen med alle kopier heraf. Denne licens opsiges også, hvis du ikke overholder vilkår eller betingelser i denne aftale. Ved en sådan opsigelse accepterer du at ødelægge Softwaren sammen med alle kopier heraf.

INGEN GARANTIER OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Oplysninger og dokumenter på denne hjemmeside leveres "som de er" uden garanti af nogen art, hverken udtrykt eller underforstået, herunder begrænsningsgarantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse. FoneLab gør en rimelig indsats for at inkludere nøjagtige og opdaterede oplysninger på dette websted; det giver dog ingen garantier eller erklæringer om dets nøjagtighed eller fuldstændighed. FoneLab tilføjer, ændrer, forbedrer eller opdaterer med jævne mellemrum oplysningerne og dokumenterne på dette websted uden varsel. FoneLab påtager sig intet ansvar eller ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser i indholdet på vores websted. Din brug af denne hjemmeside er på egen risiko. Under ingen omstændigheder og under ingen juridisk teori skal FoneLab eller nogen anden part, der er involveret i at skabe, producere eller levere dette websteds indhold, være ansvarlig over for dig eller nogen anden person for indirekte, direkte, særlige, tilfældige eller følgeskader, der opstår som følge af din adgang til eller brug af denne hjemmeside.

DIVERSE

1. FoneLab tillader dig ikke at bruge vores SOFTWAREPRODUKT til at gøre noget, der overtræder den lokale lovgivning. Hvis du bruger vores SOFTWAREPRODUKT til at udføre den ulovlige aktivitet, er resultatet heraf på dit eget ansvar. Hvis du er uenig i denne vare, skal du ikke installere og/eller bruge SOFTWAREPRODUKTET.

2. Den endelige fortolkning er efter vores skøn. Har du spørgsmål vedrørende denne EULA, eller hvis du ønsker at kontakte os af en eller anden grund, bedes du skrive til support@fonelab.com.